ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

1. Визначити помилковий принцип охорони навколишнього природного середовища:

а) пріоритетність вимог екологічної безпеки;

б) обов'язковість екологічної експертизи;

в) безоплатність загального та спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності;

г) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища.

2. Природні ресурси в Україні поділяються в екологічному законодавстві на ресурси:

а) відтворювані та невідтворювані;

б) основні та другорядні;

в) наземні та підземні;

г) загальнодержавного і місцевого значення.

3. Визначити вид природних ресурсів, які не належать до ресурсів загальнодержавного значення:

а) підземні води;

б) загальнопоширені корисні копалини;

в) атмосферне повітря;

г) територіальні та внутрішні морські води.

4. Вибрати вид діяльності, яка належить ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ до спеціального водокористування:

а) забір води з водних об' єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв та скидання в них зворотних вод;

б) купання та плавання на човнах;

в) використання водних об' єктів для водопою сільськогосподарських тварин;

г) любительське та спортивне рибальство.

5. Ліси України за екологічним та соціально-економічним значенням поділяються на:

а) п'ять класів;

б) сім категорій;

в) чотири категорії;

г) дві групи.

6. Громадяни та юридичні особи України можуть безоплатно або за плату набувати у власність у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств замкнені земельні лісові ділянки загальною площею:

а) до 5 га;

б) до 1 га;

в) до ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 10 га;

г) до 50 га.

7. Ліси України можуть перебувати у:

а) виключно державній власності;

б) державній та комунальній власності;

в) державній та приватній власності;

г) державній, комунальній та приватній власності.

8. Термін тимчасового довгострокового користування лісами:

а) від трьох до десяти років;

б) від одного до п' ятдесяти років;

в) від десяти до п' ятдесяти років;

г) від десяти до двадцяти п'яти років.

9. Моніторинг лісів - це:

а) система регулярного спостереження, оцінки і прогнозу динамікикількісного і якісного стану лісів;

б) збір та узагальнення відомостей, які характеризують кожну лісову ділянку за площею, кількісними та якісними показниками;

в) поділ лісів на категорії ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ залежно від основних виконуваних ними функцій;

г) інвентаризація лісового фонду України з визначенням породного та вікового складу деревостанів, їх стану, якісних і кількісних характеристик лісових ресурсів.

10. Лісовий сервітут - це:

а) використання лісової ділянки не за цільовим призначенням;

б) право на обмежене платне або безплатне користування чужою земельною лісовою ділянкою;

в) право самостійно господарювати в лісах;

г) виключне право на заготівлю деревини.

11. Визначити помилковий вид спеціального використання лісових ресурсів:

а) заготівля деревини в порядку рубок головного користування;б) заготівля другорядних лісових матеріалів;

в) збирання для власного споживання дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, грибів;

г) використання корисних властивостей лісів для ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства, проведення науково-дослідних робіт.

12. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства в такому розмірі:

а) 10 га;

б) 50 га;

в) в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території місцевої ради, де знаходиться фермерське господарство;

г) 200 га.

13. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в такому розмірі:

а) не більше 1 га;

б) не більше 2га;

в) не ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ більше 5 га;

г) в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території місцевої ради, де знаходиться господарство.

14. Максимальний строк оренди земельної ділянки складає: максимальний строк оренди земельної ділянки складає:

а) 5 років;

б) 25 років;

в) 50 років;

г) 100 років.

15. За основним цільовим призначенням землі України поділяються на:

а) 5 категорій;

б) 7 категорій;

в) 5 груп;

г) 9 категорій.

16. Землі сільськогосподарського призначення:

а) можуть передаватись у власність іноземцям;

б) не можуть передаватись у власність іноземцям;

в) можуть передаватись іноземцям у власність в межах нормативів, встановлених Земельним кодексом України;

г) можуть передаватись іноземцям у власність, за винятком прикордонних територій.

17. Вибрати помилкову категорію земель у складі ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ земель України:

а) землі сільськогосподарського призначення;

б) землі населених пунктів;

в) землі рекреаційного призначення;

г) землі оздоровчого призначення.

18. Землі запасу - це:

а) земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб;

б) землі загального користування в межах населених пунктів;

в) самостійна категорія земель;

г) землі особливо охоронних територій.

19. Право власності на земельну ділянку посвідчується:

а) свідоцтвом;

б) сертифікатом;

в) договором;

г) державним актом.

20. Громадяни та юридичні особи можуть набувати право власності на землі сільськогосподарського призначення загальною площею не більше 100 га, не рахуючи площі успадкованих за законом земельних ділянок, на період до:

а ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ) 1 січня 2009 р.;

б) 1 січня 2010 р.;

в) 1 січня 2015 р.;

г) без обмежень у часі.

21. До земель комунальної власності належать:

а) землі сільськогосподарського призначення;

б) усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної власності та державної власності, а також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані об'єкти комунальної власності;

в) виключно особливо цінні земельні ділянки;

г) землі рекреаційного призначення.

22. До земель рекреаційного призначення належать:

а) землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей;

б) земельні ділянки, в межах яких є природні об' єкти, що мають особливу ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ наукову цінність;

в) землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів;

г) землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства.

23. До земель лісогосподарського призначення належать землі:

а) зайняті зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів;

б) зайняті окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках;

в) надані для дачного будівництва і спорудження інших об' єктів стаціонарної рекреації;

г) вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ потреб лісового господарства.

24. Громадяни України:

а) не можуть бути власниками земельних ділянок водного фонду;

б) можуть бути власниками земельних ділянок водного фонду без обмежень;

в) можуть безоплатно отримати у власність замкнені природні водойми загальною площею до 1 га;

г) можуть безоплатно отримати у власність замкнені природні водойми загальною площею до 3 га.

25. До земель промисловості належать:

а) землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства;

б) землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних

та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд;

в ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ) гідротехнічними спорудами і засобами навігаційної обстановки, судноремонтними заводами, майстернями, базами, складами, радіоцентрами, службовими та культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, що обслуговують морський транспорт;

г) земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв' язку.

26. Землі оборони можуть перебувати:

а) у державній та комунальній власності;

б) у державній, комунальній та приватній власності;

в) виключно у державній власності;

г) у державній та комунальній власності, а також у приватній власності згідно з нормативами, встановленими Земельним кодексом України.

27. Право власності на земельну ділянку - це:

а) право користуватись і розпоряджатись цією земельною ділянкою;

б) право володіти, користуватись і ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ розпоряджатись цією земельною ділянкою;

в) право самостійно господарювати на земельній ділянці;

г) право на відчуження земельної ділянки.

28. Суб'єктами права приватної власності на землю є:

а) громадяни і юридичні особи;

б) громадяни, юридичні особи і територіальні громади;

в) громадяни, юридичні особи, територіальні громади та держава;

г) громадяни.

29. Визначити помилкову підставу виникнення права власності на землю для громадян України:

а) безоплатна передача земельних ділянок із земель державної і комунальної власності;

б) приватизація земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування;

в) конфіскація земельної ділянки;

г) виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).

30. Строк набувальної давності ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ щодо земельної ділянки становить:

а) 15 років;

б) 10 років;

в) 3 роки;

г) 1 рік.

31. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибних земельних ділянок) у селах у розмірі:

а) не більше 0,1 га;

б) не більше 0,25га;

в) не більше 0,5 га;

г) не більше 1 га.

32. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для індивідуального дачного будівництва у розмірі:

а) не більше 0,05 га;

б) не більше 0,25га;

в) не більше 0,5 га;

г) не більше 0,1 га ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.

33. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівництва індивідуальних гаражів у розмірі:

а) не більше 0,01 га;

б) не більше 0,1 га;

в) не більше 0,25 га;

г) не більше 0,5 га.

34. Чи можуть іноземці та особи без громадянства набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення:

а) ні;

б) так, без будь-яких обмежень;

в) можуть набувати у власність на підставі договору купівлі-продажу для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

г) можуть приймати земельні ділянки у спадщину із подальшим відчуженням цих ділянок на протязі року.

35. Визначити категорію земель, яка не може передаватись у приватну власність:

а ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ) землі сільськогосподарського призначення;

б) землі оборони;

в) землі рекреаційного призначення;

г) землі житлової та громадської забудови.

36. Чи можуть іноземні держави бути власниками земельних ділянок на території України:

а) так, без обмежень;

б) ні;

в) можуть набувати у власність земельні ділянки для розміщення будівель і споруд дипломатичних представництв та інших, прирівняних до них, організацій відповідно до міжнародних договорів;

г) можуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

37. Визначити помилкове право власників земельних ділянок:

а) продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину;

б) використовувати для власних потреб всі наявні на земельній ділянці корисні копалини;

в) самостійно ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ господарювати на землі;

г) споруджувати житлові будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.

38. Право земельного сервітуту виникає після:

а) укладення договору про його встановлення;

б) прийняття рішення суду про його встановлення;

в) його державної реєстрації;

г) після внесення плати за його встановлення.


documentajwuypl.html
documentajwvfzt.html
documentajwvnkb.html
documentajwvuuj.html
documentajwwcer.html
Документ ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ